กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ชมปราสาทตาพรหม

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้้ - มีนาคม 2563

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม

มหัศจรรย์ CAMBODAI สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรูสู่กัมพูชา

เดินทาง วันนี้้ - มกราคม 62

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ชมปราสาทตาพรหม