ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

           

มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

             

ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

           

มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

               

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน3คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

           

ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

         

ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

             

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

สุดฟิน !! รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี! เที่ยวเต็มวันอยู่จนถึงเวลาสวนสนุกปิด  ขอพรปลดหนี้ แก้ปีชง เสริมดวง วัดแชกง ไกด์นำสวดเก่งมาก

HONGKONG 5 TEMPLES 3D2N

เดินทาง วันนี้ -ธันวาคม 2562

พักฮ่องกง 2 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

พักฮ่องกง 2 คืน

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

รวมบัตรเข้าสวนสนุก + กระเช้านองปิง + รถรับส่ง ฟรี! เล่นเครื่องเล่นเต็มวันอยู่จนถึงเวลาสวนสนุกปิด ขอพรปลดหนี้ แก้ปีชง เสริมดวง