มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง น้ำตกตาดกวางสี นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม ถ้ำติ่ง วัดวิชุนราช ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด

มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้-ธันวาคม 2562

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว วัดใหม่ เยี่ยมชมพระราชวังเก่า ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน!! วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง

มหัศจรรย์…วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของ เมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่าเป็น“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” พระธาตุหลวง หอพระแก้ว ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน