พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี

มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระหินอ่อน

PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

เจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-พระหินอ่อน

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง

มหัศจรรย์ ทัวร์พม่า 9 วัด 2วัน 1คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 62

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญาชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากองชมเจดีย์กาบาเอ

มหัศจรรย์เมียนม่า โปรจัดให้ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 62

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา

พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ มหานครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

📍เจดีย์ชเวสิกอง 📍วัดกุบยางกี 📍วิหารสัพพัญญู 📍วัดอนันดา 📍สะพานไม้อูเป็ง 📍พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 📍ล่องแม่น้ำอิรวะดี 📍หมู่บ้านมิงกุน 📍พระราชวังมัณฑะเลย์

มหัศจรรย์พม่า ทัวร์ 5 ดาว 3วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา

มหัศจรรย์ พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน PG

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์