SUPERB BALI FOLLOW REVIEW (SL) 4 Days

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมความงาม หาดทรายสีดำ Saba Beach ชมเกาะไดโนเสาร์

มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน

เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ชมวัดมหาโพธิ์

SUPERB BALI-BOROBUDUR 5DAYS 3 NIGHT( FD)

เดินทาง วันนี้ - กรกฏาคม 2563

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” “บุโรพุทโธ” “วังสุลต่าน” ทานซีฟู้ด

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7วัน6คืน

เดินทาง มกราคม 2563

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

มหัศจรรย์ TURKEY บินตรงสู่อิสตัลบูล TK

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 62

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ทรอย ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz

Easy Turkey Troy 8 Days

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

TURKEY TROY 8 DAYS

เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2562

บินตรง+บินภายใน 1 ครั้งพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืนพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

BRISBANE-GOLD COAST 4D2N

เดินทาง5-8 / 19-22 ธ.ค.2562

บริสเบน-โกลด์โคสต์ 4 วัน 2 คืนชมเมืองบริสเบนและตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ชมสวนผลไม้เขตร้อน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)

WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight

วันนี้ - ธันวาคม 2563

Premium Winter Ski Turkey 8วัน

เดินทาง

ยังไม่มีรายละเอียด

Premium Riviera Turkey 10Days

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม

ยังไม่มีรายละเอียด

PROMOTIONS WEST AMERICA 9 DAYS [CX]

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563

ล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก พร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้น เกท สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” อันใสสะอาดและทิวทัศน์ที่งดงาม นำท่านชม อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY