พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี

มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระหินอ่อน

PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

เจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-พระหินอ่อน

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

           

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง

มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

             

ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

           

มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562

มหัศจรรย์ ทัวร์พม่า 9 วัด 2วัน 1คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 62

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญาชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากองชมเจดีย์กาบาเอ

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

               

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน3คืน

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

           

เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์กุ้งมังกร 4 วัน 2 คืน โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น (CZ)

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ล่องเรือคลองขุดต้าหยุนเหอ | ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ| STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5