Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

• ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ • ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา •

เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มิถุนายน 2563

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ –

เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน EK

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม ซานส์สคันส์

ฝรั่งเศส(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 7 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ปารีส - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล

อิตาลี โปรโมชั่น 8 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ - เวนิส –

ไฮไลท์ อิตาลี 8 วัน TG

เดินทาง มกราคม - กรกฎาคม 2563

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ - เวนิส –

ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ -

เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ –

บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก

แกรนด์อิตาลี 9 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – สฟอร์เซสโก้ – เวโรน่า – เวนิส –

แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ