เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 7 วัน

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ –

สวิตเซอร์แลนด์[WINTER] 8 วัน QR

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563

มิลาน – ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์

สวิตเซอร์แลนด์(4ภูเขางาม) 8 วัน QR

เดินทาง 08-15 ก.พ.//15-22 มี.ค.//22-29 มี.ค.//29 มี.ค.-05 เม.ย. 2563

เจนีวา – อานซี่ – ชาโมนิค – นั่งรถไฟมอนเทนเวอร์ – ธารน้ำแข็งเมอร์ เดอ

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน [TG]

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

เซนต์มอริทซ์ - คูร์ - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 09 วัน QR

เดินทาง วันนี้-มีนาคม 2563

**อาหารครบทุกมื้อ** นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ –

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน TG

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

**อาหารครบทุกมื้อ** นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพลส

EUROPE ALPS 10 DAYS

เดินทาง มกราคม - เมษายน 2563

สัมผัสบรรยากาศเทือกเขาแอลป์ ชมถายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ พร้อมทั้งล่องเรือชมทะเลสาปกษัตริย์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน

เดินทาง วันนี้ - สิงหาคม 2563

สวิสฯฟองดู * อาหารรสเลิศ * พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมท * สายการบินไทย 10 ท่านออกเดินทาง

ROMANTIC SWISS 10 DAYS

เดินทาง 15-24 พ.ย.2562 / 24 ธ.ค.2562- 2 ม.ค.2563

เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลก เมืองน่ารักที่ได้รับการโหวดว่าสวยที่สุดในฝรั่งเศส