มหัศจรรย์ DALAT 3D2N พัก 4 ดาว บิน VZ

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ชมน้ำตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ชมบ้านเพี้ยน และพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม

โปรถูกใจ บินสบาย มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village และชมน้ำตกสีเงิน นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมทะเลสาบคืนดาบ

VIETNAM ดาลัด-มุยเน่ 3วัน 2คืน

เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562

ชมน้ำตกดาลันตา นั่งรถราง Roller Coaster พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม และ วัดเทียนฮัว

มหัศจรรย์ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน บิน SL

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน

มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ 4 วัน 3 คืน บิน FD

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

จัตุรัสและอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม และที่ทำการไปรษณีย์กลาง ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว แถมฟรี!! ค่ารถจี๊ป พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ชมน้ำตกดาลันตา 

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน VJ

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และชมน้ำตกสีเงิน นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน"

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

ชม ทะเลสาบตะวันตก สักการะ วัดเตริ๋นก๊วก และชมวัดแห่งวรรณกรรม ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม”

มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย

เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน

ฟูโกว๊ก 3 วัน 2 คืน บิน PG

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวHon Thom Island เรือนจำฟูโกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือ ดำน้ำตื้นชมปะการัง Long Beach

มหัศจรรย์ ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว บิน PG

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดลองเซิน เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้า

เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก

มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 63

เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ ชมสะพานสีทอง