วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) (CZ6100:13.00-18.25)

วันที่ 2
เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ร้านหยก-สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ –โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง

วันที่ 3
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน

วันที่ 4
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง

วันที่ 5
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-กุ้ยหลิน-ร้านบัวหิมะ-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ถนนคนเดิน

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv