วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30)

วันที่ 2
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้ำหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน)(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง OPTION : โชว์จางอวี้โหมว

วันที่ 3
เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา

วันที่ 4
ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(8L825 : 10.00-11.25)

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv