**การยื่นวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไบ จะมีการพิจารณา 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนดจะทำให้ผลของวีซ่า พิจารณาไม่ทันการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะไม่ทำการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดของผู้เดินทางท่านนั้น ทั้งนี้รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทางได้**

 

 

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv