วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● นิวเดลี ● ชัยปุระ

วันที่สอง พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ

วันที่สาม ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ท (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่ ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชาร์มดัม ● ตลาดจันปาท

วันที่ห้า สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv