วันแรก กรุงเทพฯ – พุทธคยา

วันที่สอง พุทธคยา – พาราณสี

วันที่สาม พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)

วันที่สี่ ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา

วันที่ห้า กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv