วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (พักในย่านช้อปปิ้ง)

วันที่ 2 ไทจง – ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) –
ศาลเจ้ากวนอู – ชิมชาอูหลง – อาบน้ำแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว)

วันที่ 3 ผูหลี่– เกาสง – พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน – แหล่งช็อปปิ้งซินจูเจียง – HAN SHIN ARENA

วันที่ 4 เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร – ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ CHIMEI – ไทจง – (16:30-18:06) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป–
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 5 ไทเป – DUTY FREE – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv