วันที่ 1 👉กรุงเทพฯ – สู่อิสตันบูล (ตุรกี)
วันที่ 2 👉เมืองอิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส – หมู่บ้านโบราณที่อุชหิซาร์
วันที่ 3 👉เมืองคัปปาโดเกีย – เดอรินกูยู – เคย์มาคลี นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ – หมู่บ้านในถ้ำ – ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4 👉เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณฮีเอราโปลิส
วันที่ 5 👉เมืองปามุคคาเล่ – คูซาดาซึ – เมืองกรีกโบราณเอฟิซัส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองโบดรัม
วันที่ 6 👉ซิตี้ทัวร์เมืองโบดรัม – ปราสาทโบดรัม – พิพิธภัณฑ์โบดรัม Underwater Archaeology – กังหันลมโบราณ
วันที่ 7 👉เมืองโบดรัม – บินสู่อิสตันบลู – บลูมอสก์ – วิหารฮาเกีย โซเฟีย – อุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน Yerebatan Sarnici
วันที่ 8 👉เมืองอิสตันบลู – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือดินแดน 2 ทวีป – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต – รับประทานอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ
วันที่ 9 👉เมืองอิสตันบลู – พระราชวังทอปคาปี – ตลาดแกรนด์บาซาร์ – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 10 👉เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv