วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (XJ620 02.10 – 10.40+1)

วันที่ 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – หมู่บ้านราเมน – อิออน มอลล์

วันที่ 3 ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020

วันที่ 4 กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020

วันที่ 5 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 11.55 – 18.00)

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv