วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XW112/ 23.40–07.10)

วันที่ 2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-กิจกรรมชงชา- อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION

วันที่ 3 นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจำหน่ายของฝาก-ย่านการค้าชินเซไก

วันที่ 4 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิงชินไซบาชิ-อิออน มอลล์

วันที่ 5 โอซาก้า(สนามบินคันไซ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/ 08.30–12.10)

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv